Recent Articles

Nawet na równiku można wciąż znaleźć lodowce, ale żeby je zobaczyć trzeba się spieszyć. Na końcu: bonusowa refleksja pro-środowiskowa

energetycznego świata, więc ktoś powie, że nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien nad ich marnym losem lamentować. Człek bardziej przyrodniczo wrażliwy rzeknie natomiast, że znikanie tych maluchów jednak ma znaczenie: dla estetyki krajobrazu i dla pewnych kwestii kulturowych lokalnej społeczności. Naukowcy widzą natomiast jeszcze jeden problem.

Read Article →