Raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC): autorzy, recenzenci i język publikacji

Co to jest IPCC i kto odpowiada za treść ich raportów?

Reklamy
Read Article →